روز: اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷

فال روزانه چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

فال روزانه متولدین فروردین امروز آنچه به زبان می آورید با آنچه در درونتان می گذرد فرق دارد، اما این کارتان به هیچ وجه از روی نداشتن صداقت و یا داشتن انگیزه های نابکارانه نیست. شما به هیچ وجه سعی در گول زدن دیگران ندارید. واقعیت این…