روز: می 3, 2018

فال روزانه پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

فال روزانه متولدین فروردین امروز روز درخشش شماست. فقط حواستان باشد که این درخشش شما به ضرر یک نفر دیگر تمام نشود. شما نسبت به همیشه از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار هستید و باور آن حتی برای خود شما هم سخت است. شما آنقدر روی اهداف…