روز: اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷

فال روزانه سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

فال روزانه متولدین فروردین امروز قراردادی می بندید که باید در مورد آن احتیاط لازم را به خرج دهید. شاید برخی مسائل هنوز برایتان کمی گنگ باشد اما از سوال کردن نترسید و بگذارید که همه چیز برایتان روشن شود. در غیر این صورت درگیری های ذهنی…