ماه: می 2018

فال روزانه دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

فال روزانه متولدین فروردین امروز در هر موقعیتی که قرار می گیرید و هر کاری که می خواهید بکنید با مخالفت ها و موانعی روبرو خواهید بود. برای غلبه به این وضعیت بهترین کاری که از دست شما ساخته است نشان دادن کمی انعطاف پذیری و پذیرفتن…