روز: آوریل 14, 2018

فال روزانه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

فال روزانه متولدین فروردین در حالی که یک نفر سعی می‌کند جلوی رسیدن به اهدافتان را بگیرد، ناامیدی شما نیز بیشتر می‌شود. اما دلیلش فقط این است که امروز پایداری و استقامت شما بیشتر شده است و این سخن به معنی این نیست که شما به راحتی…