روز: آوریل 6, 2018

فال روزانه جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷

فال روزانه متولدین فروردین شاید بهتر باشد وقتی که فرصتهای زیادی پیش روی شما قرار دارد بیشتر از مواقعی که این گونه نیست نگران شوید. شاید وقتی که همه چیز خوب پیش می‌رود نسبت به مواقعی که این گونه نیست، راحت‌تر بتوان ناامیدی را تحمل کرد. ولی…