روز: آوریل 4, 2018

فال روزانه چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷

فال روزانه متولدین فروردین ممکن است شما مجبور شوید با فردی روی پروژه‌ای کار کنید و اگر شما با این فرد مخالف هستید، به دنبال زمینه‌های مشترک بودن برای شما بیشتر از آن چیزی که خودتان می‌دانید خطرساز است. باید رسیدن به چیزهایی که دوست دارید را…