ماه: دسامبر 2017

سایت فارسی لول افتتاح شدFarsilol.ir

سایت فارسی لول افتتاح شد Farsilol.ir این سایت با هدف خلق لبخند بر روی لبهای شما ایرانیان عزیز در سراسر ایران ایجاد شده است. لول به معنی سرمست,بانشاط,با طعم فارسی برای خنده شادی شما ایجاد شده است.