😂خداییش سکته نمیکنید؟loading gifدیدگاهتان را بنویسید