من میرم بیرون ساعتمون خراب میشهloading gifدیدگاهتان را بنویسید