من میرم بیرون ساعتمون خراب میشهloading gifپاسخی بگذارید