من که میکوبمش به دیوار کار میکنهloading gifپاسخی بگذارید