شما با کدوم موافقین ؟ 🤔🤔🤔🤔loading gifپاسخی بگذارید