درباره ما

این سایت با هدف خلق لبخند بر روی لبهای شما ایرانیان عزیز در سراسر ایران ایجاد شده است.
لول به معنی سرمست,بانشاط,با طعم فارسی برای خنده شادی شما ایجاد شده است.

Instagram: https://www.instagram.com/farsilol
Telegram: https://telegram.me/joinchat/BBRt4DvkiLtk7cyXpvCs0w

اعلام میکنیم تابع کلیه قوانین و مقررات کشور عزیزمان ایران هستیم.