دارم احساس میکنم ک اینجام میسوزه.. اینجام یعنی جوری گرفته ک ظاهرا اینا بهش میگن “بغض”..😢😢😢loading gifپاسخی بگذارید