بمناسبت این روز جانسوز پست طنز نمیزاریماز ادیان دیگه هم تقاضا داریم به اعتقادات ما احترام بزارن و…پاسخی بگذارید