اس ام اس تبریک ۲۲ بهمن

…اس ام اس تبریک ۲۲ بهمن…

۲۲بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران
میهن فال: از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷، در ایران روز جمهوری اسلامی ایران (۲۲ بهمن) است.
روز دوازدهم بهمن: بازگشت امام خمینی (رحمه الله علیه) به ایران (۱۳۵۷ه ش) و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی
روز بیست و دو بهمن: پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی (۱۳۵۷ه ش)
۲۲بهمن

اس ام اس تبریک ۲۲ بهمن
·
·
·
از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
اندیشه باور شد، در امتداد باران
بر صخره ‏های همّت جوشیده خون غیرت
بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران
و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد
بر پهندشت باور، خالی است جای یاران
دهه فجر مبارک

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
بهمن روز تجدید عهد با انقلاب،‌ امام و اسلام است.
«مقام معظم رهبری»
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
بهمن آمد فجر پیروزی رسید / گاه شادی و ستم سوزی رسید
بهمن و روئیدن گل در کنار / پس زدن از روی کشور هر غبار . . .
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
بیست و دو بهمن سرآغاز پیروزی ملت ایران بر مستکبران و غارتگران
۲۲ بهمن سرآغاز برچیده شدن دستگاه ستمگری طاغوتیان
بیست و دو بهمن سرآغاز حکومت اللّه‏ بر جهان
۲۲ بهمن سرآغاز برافراشته شدن پرچم عدالت اسلامی و بیداری مستضعفان
بر کشور و ملت بزرگ ایران و بر جمیع مسلمانان و مستضعفان و محرومان مبارک باد.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
برخیز که فجر انقلاب است امروز / بیگانه صفت خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد / از لطف خدا نقش بر آب است امروز
۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد . . .
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا
به مردان تیزخشـم که پیکار میکنند
به آنان که با قلم، تباهی دهر را
به چشـم جهـانیـان پدیدار میکنـند
بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
سالگرد انقلاب آمد پدید
انقلابی چون سپیده پرنوید
فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق
فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
بیسـت و دو بهمــــــن روز از خود گذشتــــــن
روز آزادی ما، روز نجات میهن
روز پیروزی ما، روز شکست دشمن
۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد . . .

۲۲ بهمن مبارک باد

روز ۲۲ بهمن بر همه ی ملت ایران مبارک باد
نوشته اس ام اس تبریک ۲۲ بهمن اولین بار در میهن فال پدیدار شد.

گردآوری توسط ایده طلایی


پاسخی بگذارید